กรมควบคุมโรค ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเด็กเล็กจำนวน 3 ล้านโดส รับมอบลอตแรก

📌กรมควบคุมโรค ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเด็กเล็กจำนวน 3 ล้านโดส รับมอบลอตแรกเดือนตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก…


เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ