กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.📌
ที่ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวในประเด็น
-ผลการตรวจสอบวัคซีนฝีดาษ (Smallpox)ขององค์การเภสัชกรรมที่เก็บรักษาไว้
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์(FB:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ได้อีกช่องทางหนึ่ง
https://fb.watch/epXjJsUgcW/?mibextid=cffofw

ดูโพสต์ต้นฉบับ