กรมอนามัย เปิดบูธสร้างความรอบรู้ ในงานศิริราชองค์กรแห่งสุขภาวัฒนะ Si-HOW (Siriraj Healthy Organization & Well-being) ⬆ ยกระดับค…

กรมอนามัย เปิดบูธสร้างความรอบรู้ ในงานศิริราชองค์กรแห่งสุขภาวัฒนะ
Si-HOW (Siriraj Healthy Organization & Well-being)
⬆ ยกระดับคุณภาพการบริการด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ

12 – 16 กันยายน 2565 นี้ เท่านั้น ❗
ณ โถงอาคารศรีสวรินทิราโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ