ขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(สมุดสีชมพู)

📢ขอความคิดเห็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก ที่ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ทุกท่านครับ

🔍จะขออนุญาตขอคำแนะนำจากอาจารย์ เพื่อนำปรับปรุงให้สมุดใช้งานง่ายและมีประโยชน์สูงสุด

✨คำถามมีทั้งหมด 5 ข้อ ใช้เวลาตอบไม่เกิน 5 นาทีครับ

🔖โดยจะนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใน version ถัดไป(ซึ่งอาจจะเป็นสมุด เป็น digital เป็น hybrid เป็นต้นครับ)✅

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง🙏

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ จะขออนุญาตขอคำแนะนำจากอาจารย์ เพื่อนำปรับปรุงให้สมุดใช้งานง่ายและมีประโยชน์สู….

ดูโพสต์ต้นฉบับ