ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น “เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรัก เพื่อก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น” #วัคซีนโค…


ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
“เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรัก
เพื่อก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น”
#วัคซีนโควิด19
#วัคซีนเข็มกระตุ้น
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ