ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

แลกเปลี่ยนในเรื่องของนวัตกรรมป้องกันฝุ่ และร่วมแลกมุมมองข้อเสนอต่อการขยายผล/ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมในประเด็น
1. นวัตกรรมในการสื่อสารแจ้งเตือน
– แนวโน้มสถานการณ์ PM2.5 ปี 2566 และฐานข้อมูลการพยากรณ์ PM2.5ล่วงหน้า
– การใช้ IOT เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ

2. นวัตกรรมในการดูแลและป้องกันผลประทบต่อสุขภาพ
– มุ้งกรองฝุ่น : นวัตกรรมเพื่อกลุ่มเปราะบาง
– หน้ากากกรองฝุ่น Envi mask
– เสาต้นไม้ กรองฝุ่นสำหรับคนเมือง/เขียวสู้ฝุ่น/บ้านสู้ฝุ่น

สามารถตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา ได้ที่ shorturl.at/glptZ

ดูโพสต์ต้นฉบับ