ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Training and Education C…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ
(Biopharmaceutical Training and Education Center or BTEC)🎊
และบรรยายพิเศษ
– ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนของประเทศ โดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ที่ปรึกษาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
– Recent Technologies in biopharmaceutical manufacturing โดย Mr. Somasundaram G., Senior Consultant for Asia Pacific, Merck
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารวิศวกรรมเคมีชั้น 1
รับชมพิธีเปิดทาง online ผ่าน BTECThailand facebook live : https://www.facebook.com/BTECThailand
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน ZOOM : https://forms.gle/majMcuab3oHtJRJLA

ดูโพสต์ต้นฉบับ