ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมอบรม “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” . เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานเ…

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมอบรม “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย”
.
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพรและยาแผนไทย
.
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 17.00 น.
.
ประชุมผ่าน Zoom meeting

ดูโพสต์ต้นฉบับ