คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น “วิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน”

🟢สัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น”
🎯หัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ