“ความจริงแล้วคนร่างกายแข็งแรง ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดได้เหมือนกัน และพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของ “อิงมา” Virtual H…

“ความจริงแล้วคนร่างกายแข็งแรง ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดได้เหมือนกัน และพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของ “อิงมา” Virtual Human คนใหม่

📌ติดตามเรื่องราวของอิงมา และอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดของโรคไข้เลือดออกได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dvb/ingma

#เรื่องจริงจากอิงมา
#DengueVirtualHuman
#วันไข้เลือดออกอาเซียน”

ดูโพสต์ต้นฉบับ