น้ำท่วมขัง เริ่มเน่า อีเอ็มช่วยได้ #น้ำท่วม #น้ำท่วมขัง EM หรือ จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ลดกลิ่…

น้ำท่วมขัง เริ่มเน่า อีเอ็มช่วยได้
#น้ำท่วม #น้ำท่วมขัง

EM หรือ จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ลดกลิ่นเหม็น และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

EM แบ่งเป็น EM น้ำ และ EM Ball

EM น้ำ ปริมาณ 20-80 ลิตร ใช้สำหรับพื้นที่น้ำท่วม 1 ไร่ และความลึกของน้ำท่วม ไม่เกิน 1.5 ลิตร หรือ น้ำท่วมถนนเป็นเวลานาน

EM Ball จำนวน 1 ก้อน ใช้สำหรับน้ำท่วมพื้นที่ 5-10 ตารางเมตร ที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร โยน EM Ball 2-3 ครั้งต่อเดือน หรือ น้ำท่วมอาคารบ้านเรือนพื้นที่ 2-5 ตารางเมตร และลึกไม่เกิน 2 เมตร โยน EM Ball 1 ครั้งต่อเดือน

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ