ประชาสัมพันธ์ . มูลนิธิ อย. เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการจัดเตรียมและกรอกคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบ…

ประชาสัมพันธ์
.
มูลนิธิ อย. เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการจัดเตรียมและกรอกคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1) ประเภทยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม
.
ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาคาร 7 ชั้น 6 ตึก อย.
.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ