ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการควบคุมคุณภาพ สำหรับการขออนุญาตตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร . กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ขอยกเลิกการใช้” ประกาศ…

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการควบคุมคุณภาพ สำหรับการขออนุญาตตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
.
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ขอยกเลิกการใช้” ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้นเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก พ.ศ.๒๕๔๗ สำหรับคำขออนุญาตตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”
.
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/doc_control.html

ดูโพสต์ต้นฉบับ