***ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่*** การฉีดวัคซีนช่วยลดการป่วยรุนแรง/การเสียชีวิต เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หว…


***ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่***
การฉีดวัคซีนช่วยลดการป่วยรุนแรง/การเสียชีวิต เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูง
#วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
#โรคไข้หวัดใหญ่
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ