วันคล้ายวันสถาปนา “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ครบรอบ 10 ปี

🔴🎦Facebook live🎦🔴
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ครบรอบ 10 ปี

และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดี ผ่านทาง
https://padlet.com/contact3430/10nviceremony

ดูโพสต์ต้นฉบับ