สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute, Thailand • Home

📌ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก
เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา คือ
1. ผู้ประสานงานโครงการ
(ภาษาไทย อังกฤษ จีนกลาง)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
2. ธุรการโครงการ
TOEIC 500 คะแนน
ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
www.nvi.go.th
หัวข้อ :: ข่าวสมัครงาน
หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง
ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5
สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-9729 ต่อ 602
–ขอบคุณค่ะ–•


Home Page Version 1

ดูโพสต์ต้นฉบับ