สวมแมสก์ให้เป็นนิสัย ปลอดภัยกว่าเสมอ

📌สวมแมสก์ให้เป็นนิสัย ปลอดภัยกว่าเสมอ
อย่าลืมไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะคะ

ที่มา: กรมควบคุมโรค

ดูโพสต์ต้นฉบับ