อย.เปลี่ยนแบบฟอร์ม ขออนุญาตผลิตสมุนไพรตัวอย่าง ———————————— นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าผลิต…

อย.เปลี่ยนแบบฟอร์ม
ขออนุญาตผลิตสมุนไพรตัวอย่าง
————————————
นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ต้องแจ้งรายละเอียดตาม “แบบฟอร์ม ตย.๑” แทนแบบฟอร์ม ยบ.๘

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Infographic นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ