เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร แจ้งข้อมูล ‘ธุรกิจ-ความสนใจ’ เพื่อรับการหนุนเสริมศักยภาพ ————————————-…

เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แจ้งข้อมูล ‘ธุรกิจ-ความสนใจ’
เพื่อรับการหนุนเสริมศักยภาพ
—————————————-
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร แจ้งข้อมูล “ขนาดธุรกิจ” และ “ความสนใจ” ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มายังกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหนุนเสริมศักยภาพทางธุรกิจ

สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของท่าน ตลอดจนการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านโดยตรง

ดูโพสต์ต้นฉบับ