เชิญรับชมรายการ รู้ไว้…ใส่ใจกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สมุนไพร . EP. 10 เรื่อง การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ ใบรับแจ้งรา…

เชิญรับชมรายการ รู้ไว้…ใส่ใจกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
.
EP. 10 เรื่อง การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดและใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถดําเนินการแก้ไขก่อนได้
.
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.
.
ทางเพจเฟซบุ๊กกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.

ดูโพสต์ต้นฉบับ