แถลงข่าว ประเด็นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox)

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่5กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าว
ประเด็น ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง(Monkeypox)
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ
https://fb.watch/flbbnY5vRJ/

ดูโพสต์ต้นฉบับ