โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ

กิจกรรมเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ