⚠️หลายจังหวัดทางภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวแล้ว และส่วนใหญ่มักนิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งเมื่อมีการสูดดมแก๊สมากๆ อาจทำให้เ…

⚠️หลายจังหวัดทางภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวแล้ว และส่วนใหญ่มักนิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งเมื่อมีการสูดดมแก๊สมากๆ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ข้อควรระวังดังนี้
✔ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้ง ที่อาบน้ำ
✔หากอาบติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
✔ให้สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น เช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำ ให้นำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #กรมอนามัยกระทรวง #สาระสุขภาพ #หน้าหนาว #เครื่องทําน้ําอุ่น #เตือนภัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ