✅✅ 22 มิ.ย.65 : หัวข้อการบรรยาย 📍 10.45-11.15 น. ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส เรื่อง “Monkeypox virus” อง…


✅✅ 22 มิ.ย.65 : หัวข้อการบรรยาย

📍 10.45-11.15 น. ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส เรื่อง “Monkeypox virus” องค์ปาฐก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
📍 11.15-11.45 น. Keynote Speech เรื่อง “วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใคร” โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📍 11.45-12.15 น. Topic “Thai Department of Medical Sciences and U.S. CDC: What We Have Accomplished and Future Directions” By Dr.James D. Heffelfinger, MD, MPH Country Director,Division of Global Health Protection, Center for Disease Control and

ดูโพสต์ต้นฉบับ