🐹ฝีดาษวานรติดจากคนสู่สัตว์ได้หรือไม่ 💉มีวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรหรือไม่ 👶เด็กสามารถติดฝีดาษวานรได้ไหม 🤰ความเสี่ยงของฝีดาษวานรใน…

🐹ฝีดาษวานรติดจากคนสู่สัตว์ได้หรือไม่
💉มีวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรหรือไม่
👶เด็กสามารถติดฝีดาษวานรได้ไหม
🤰ความเสี่ยงของฝีดาษวานรในช่วงตั้งครรภ์เป็นอย่างไร
หาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้ใน
https://www.who.int/thailand/emergencies/monkeypox

ลิงค์ฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox

ที่มา: WHO Thailand


🐹ฝีดาษวานรติดจากคนสู่สัตว์ได้หรือไม่
💉มีวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรหรือไม่
👶เด็กสามารถติดฝีดาษวานรได้ไหม
🤰ความเสี่ยงของฝีดาษวานรในช่วงตั้งครรภ์เป็นอย่างไร
หาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้ใน
https://www.who.int/thailand/emergencies/monkeypox

ดูโพสต์ต้นฉบับ