👉ตามสถิติแล้ว เด็กและวัยรุ่น คือกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด และพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของ “อิงมา” V…

👉ตามสถิติแล้ว เด็กและวัยรุ่น คือกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด และพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของ “อิงมา” Virtual Human คนใหม่
📌ติดตามเรื่องราวของอิงมา และอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดของโรคไข้เลือดออกได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dvb/ingma
#เรื่องจริงจากอิงมา
#DengueVirtualHuman
#วันไข้เลือดออกอาเซียน

ดูโพสต์ต้นฉบับ