👩‍💼วัยทำงาน สุขภาพดีสมวัย ด้วยการออกกำลังกาย 🏃การออกกำลังกายที่ดีและเหมาะกับวัยทำงาน ได้แก่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกก…

👩‍💼วัยทำงาน สุขภาพดีสมวัย ด้วยการออกกำลังกาย
🏃การออกกำลังกายที่ดีและเหมาะกับวัยทำงาน ได้แก่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที หรือ 150 นาทีต่อสัปดาห์เพื่อให้หัวใจบีบตัวเร็วกว่าปกติ 60-70% หรือการใช้กำลัง 3 ระดับ
🔰 ระดับเบา เช่น การทำงานบ้าน การบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียด ยืนแกว่งแขนหรือเดินใกล้ๆ ใช้ระยะเวลาต่ำกว่า 10 นาที เป็นต้น
🔰ระดับปานกลาง คือกิจกรรมที่เริ่มทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจเร็วขึ้น เช่น เดินหรือขี่จักรยานต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป ขึ้นบันได ทำสวน หรือเดินเร็ว ระยะทาง 2.5-3.5 กิโลเมตรต่อวัน หรือวันละ 10,000 ก้าวหรือ 8 กม.
🔰 ระดับหนัก คือกิจกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจหอบ ไม่สามารถพูด ประโยคยาวๆ ได้ เช่น การขุดดิน ผ่าฟืน ยกของหนัก วิ่ง เล่นกีฬาในร่มหรือกลางแจ้ง แอโรบิก เป็นต้น
📌TIPS
เดินให้มากขึ้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ จอดรถไกลกว่าจุดมุ่งหมายแล้วเดิน ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5 -10 ครั้งต่อวัน โดยเฉพาะต้นคอ บ่า แขน ไหล่

ข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี


👩‍💼วัยทำงาน สุขภาพดีสมวัย ด้วยการออกกำลังกาย
🏃การออกกำลังกายที่ดีและเหมาะกับวัยทำงาน ได้แก่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที หรือ 150 นาทีต่อสัปดาห์เพื่อให้หัวใจบีบตัวเร็วกว่าปกติ 60-70% หรือการใช้กำลัง 3 ระดับ
🔰 ระดับเบา เช่น การทำงานบ้าน การบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียด ยืนแกว่งแขนหรือเดินใกล้ๆ ใช้ระยะเวลาต่ำกว่า 10 นาที เป็นต้น
🔰ระดับปานกลาง คือกิจกรรมที่เริ่มทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจเร็วขึ้น เช่น เดินหรือขี่จักรยานต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป ขึ้นบันได ทำสวน หรือเดินเร็ว ระยะทาง 2.5-3.5 กิโลเมตรต่อวัน หรือวันละ 10,000 ก้าวหรือ 8 กม.
🔰 ระดับหนัก คือกิจกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจหอบ ไม่สามารถพูด ประโยคยาวๆ ได้ เช่น การขุดดิน ผ่าฟืน ยกของหนัก วิ่ง เล่นกีฬาในร่มหรือกลางแจ้ง แอโรบิก เป็นต้น

📌TIPS
เดินให้มากขึ้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ จอดรถไกลกว่าจุดมุ่งหมายแล้วเดิน
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5 -10 ครั้งต่อวัน โดยเฉพาะต้นคอ บ่า แขน ไหล่

ดูโพสต์ต้นฉบับ