📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน 🙌 ล้างมือเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.9 เป็นร้อย…

📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน

🙌 ล้างมือเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.9 เป็นร้อยละ 88.4
โดยสาเหตุที่ล้างมือมากขึ้น เนื่องจากต้องหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร

ข้อมูลข่าว : 23 สิงหาคม 2565
ที่มา https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/230865/

#อนามัยโพล #โควิด19
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ