📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน การเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.3 เป็…

📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน

การเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.3 เป็นร้อยละ 87.2 โดยมีสาเหตุเพราะจะต้องไปเจอกลุ่ม 608 หรือพบเจอคนที่ไม่รู้จัก จึงต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นมากขึ้น

ข้อมูลข่าว : 23 สิงหาคม 2565
ที่มา https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/230865/

#อนามัยโพล #โควิด19
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ