📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน 😷 สวมหน้ากากมากขึ้น จากร้อยละ 94.2 เพิ่มขึ…

📊 อนามัยโพล เผยผลสำรวจคนไทยมีพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 เพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน

😷 สวมหน้ากากมากขึ้น จากร้อยละ 94.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.5 โดยเหตุผลที่สวมหน้ากากมากขึ้นเนื่องจากเข้าสถานที่หรืออาคารปิด ใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น

ข้อมูลข่าว : 23 สิงหาคม 2565
ที่มา https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/230865/

#อนามัยโพล #โควิด19
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ