📌การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดป่วยหนัก และป้องกันการเสียชีวิตได้ดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนเลย กระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ล…

📌การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดป่วยหนัก และป้องกันการเสียชีวิตได้ดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนเลย

กระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ลดต่ำกว่าคาดการณ์ ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในเกณฑ์คงตัว ส่วนผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ในกลุ่ม 608 คือผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง โดยครึ่งหนึ่งมีอายุเกิน 70 ปี และส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

ฉีดวัคซีน​เข็ม​กระตุ้น​ ลดป่วยหนัก ลดตาย เพื่อตัวคุณ​เอง​และคนที่คุณรัก

#Save608 #ฉีดวัคซีน​เข็ม​กระตุ้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ