📌การฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์แ…

📌การฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์และขณะคลอด
.
วัคซีนชนิดใดบ้าง? ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
.
Infographic นี้ มีคำตอบ !!

#วัคซีนที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ