📌จากข่าว สารเคมีรั่วในจังหวัดนครปฐม กรมอนามัย มีวิธีรู้ป้องกัน เมื่อสารเคมีรั่วไหลมาฝากประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีดังก…

📌จากข่าว สารเคมีรั่วในจังหวัดนครปฐม กรมอนามัย มีวิธีรู้ป้องกัน เมื่อสารเคมีรั่วไหลมาฝากประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีดังกล่าว
⚠️หากมีการสูดดมในปริมาณมาก อาจทำ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ และส่งผลต่อทางเดินหายใจ หากพบความผิดปกติทางร่างกาย ควรรีบพบแพทย์ทันที

ดูโพสต์ต้นฉบับ