📌ทำความรู้จักกับ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” หน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ กับบทบาทและภารกิจหลัก . ช่องทางการติดตาม Facebook: สถา…

📌ทำความรู้จักกับ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” หน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ กับบทบาทและภารกิจหลัก
.
ช่องทางการติดตาม
Facebook: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Line official: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Instagram: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Twitter: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Website: www.nvi.go.th

#10ปีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
#nationalvaccineinstitute

ดูโพสต์ต้นฉบับ