📌ผลอนามัยโพล พบนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน ไม่สวมหน้ากากถึง60% เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ขอให้โรงเรียนเคร่งครัดในเรื่อง เว้นระยะห่าง ส…

📌ผลอนามัยโพล พบนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน ไม่สวมหน้ากากถึง60% เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ขอให้โรงเรียนเคร่งครัดในเรื่อง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน

ดูโพสต์ต้นฉบับ