📌วันนี้ !!! 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปี…

📌วันนี้ !!! 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยรับฟังได้ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ที่ Link: https://zoom.us/j/5655707976?pwd=WHczN2lRbUlnWmYwV0dSazNVdmFkQT09


📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

โดยรับฟังได้ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ที่ Link: https://zoom.us/j/5655707976?pwd=WHczN2lRbUlnWmYwV0dSazNVdmFkQT09

ดูโพสต์ต้นฉบับ