📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก http://www.nvi.go.th…

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2022/06/NVI_PRNEWS_2022_06_13
หรือ Scan QR Code
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2580-9729-31 ต่อ 309
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
#ทุนวิจัย2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ