📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายภายใต้แนวคิด “ วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19” ภายใต้มห…

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายภายใต้แนวคิด “ วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19” ภายใต้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17(Thailand Reseach Expo 2022) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
.
การอภิปรายมีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
💉ผลการศึกษาการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกัน การประเมินประสิทธิภาพ
💉ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19ในกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน
.
พบกันวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง Lotus 3-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ หรือผ่านระบบออนไลน์
.
โดยลงทะเบียนได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/ หรือ Scan QR Code

*หมายเหตุการลงทะเบียน

Onsite ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
Online ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565

#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ