📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการเสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom webinar) 💉เรื่อง: ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ…

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการเสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom webinar)

💉เรื่อง: ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ4 จากการใช้จริงในประเทศไทย และอัปเดตข้อมูลสำหรับวัคซีนรุ่นใหม่

วิทยากร :
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สธ.

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น.

📝ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่าพลาดชม!!

#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ