📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ขอเชิญติดตามรับชมการเสวนาวิชาการออนไลน์ 💉หัวข้อ: ประเทศไทยกับการเตรียมคว…

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน
ขอเชิญติดตามรับชมการเสวนาวิชาการออนไลน์
💉หัวข้อ: ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อม สู่การป้องกันโรคปอดอักเสบ หลังการระบาดโรคโควิด 19
🫁 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2022)
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 10.00-12.00 น.
พบกันทาง Facebook Live: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
.
อย่าพลาดชม ❗

ดูโพสต์ต้นฉบับ