📌ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 พบการระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง . สามารถแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูม…

📌ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 พบการระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
สามารถแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
แม้จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ หรือฉีดวัคซีนมาแล้วระยะหนึ่งก็อาจติดเชื้อได้
.
กลุ่มเสี่ยงสูงที่หากติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยด่วน คือ กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
.
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนมานานแล้ว และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ควรรีบเข้ารับวัคซีนโดยด่วน!!
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
#วัคซีนเข็มกระตุ้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ