📌 แจ้งสถานการณ์ฝุ่น : 25 ตุลาคม 2565 #สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 25 ตุลาคม ณ เวลา 07….

📌 แจ้งสถานการณ์ฝุ่น : 25 ตุลาคม 2565

#สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 25 ตุลาคม ณ เวลา 07.00 น. มีค่าปริมาณ PM2.5 อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน 16 สถานี โดยสูงสุดที่ สถานีริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม, กรุงเทพฯ

#ประชาชนทั่วไป ลดหรือจำกัดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
หากต้องออกนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ N95 เฝ้าระวังอาการ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

#กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ลดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และไม่อยู่นอกอาคารเป็นเวลานานผู้มีโรคประจำตัว เตรียมยาประจำตัวให้พร้อม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#ฝุ่นPM #ฝุ่นละออง #ฝุ่นpm25


#สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 25 ตุลาคม ณ เวลา 07.00 น. มีค่าปริมาณ PM2.5 อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน 16 สถานี โดยสูงสุดที่ สถานีริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม, กรุงเทพฯ
#ประชาชนทั่วไป ลดหรือจำกัดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
หากต้องออกนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ N95 เฝ้าระวังอาการ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

#กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ลดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และไม่อยู่นอกอาคารเป็นเวลานานผู้มีโรคประจำตัว เตรียมยาประจำตัวให้พร้อม

ดูโพสต์ต้นฉบับ