📌24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุ…

📌24 กันยายน วันมหิดล
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
.
ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรัพย์สินส่วนพระองค์ เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้า หาแนวทาง พัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาล ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เทียบเท่านานาอารยประเทศ
.
รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ