🔴ขอเชิญชมถ่ายทอดกิจกรรมสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงาน มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา …

🔴ขอเชิญชมถ่ายทอดกิจกรรมสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงาน มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
พบกับ
การประกาศความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และการเสวนา “กรอบการดำเนินงาน ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

ดูโพสต์ต้นฉบับ