🔴อนามัยโพล (Anamai General Poll ครั้งที่ 25) โดยกรมอนามัย 👉👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ หัวข้อ 👩‍👩‍👧‍👧 *“ปฏิบัติตัวอย่างไร …

🔴อนามัยโพล (Anamai General Poll ครั้งที่ 25) โดยกรมอนามัย
👉👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ หัวข้อ 👩‍👩‍👧‍👧 *“ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อป้องกันโควิด-19”* ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ส.ค.65
คลิกแบบสำรวจ
https://forms.gle/uEvW9JBKbnvWCEMs8
เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการวางแผนการจัดทำมาตรการ สื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป..


🔴อนามัยโพล (Anamai General Poll ครั้งที่ 25) โดยกรมอนามัย

👉👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ หัวข้อ 👩‍👩‍👧‍👧 *“ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อป้องกันโควิด-19”* ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ส.ค.65

คลิกแบบสำรวจ
https://forms.gle/uEvW9JBKbnvWCEMs8

เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการวางแผนการจัดทำมาตรการ สื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป..

ดูโพสต์ต้นฉบับ