🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น.📌

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น.📌
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
ประเด็น :- สถานการณ์โควิด 19, การฉีดวัคซีน และ แนวทางการใช้ LAAB
โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
– ประสิทธิผลวัคซีน (Online)
โดย รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mathematic Modeling สำหรับโรคติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19 🦠
#โอมิครอน
#โควิดวันนี้
#วัคซีนโควิด19
#COVID19​
#โควิด19เราต้องรอด
#ฝ่าวิกฤตโควิด19
#โควิดกลายพันธุ์

🎦Facebook live : https://www.facebook.com/fanmoph/videos/1395101930988547/

ดูโพสต์ต้นฉบับ