🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.📌

🔴🎦Facebook live🎦YouTube live🎦🔴 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.📌
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
ประเด็น :-อัพเดทสถานการณ์โรคโควิด 19 และโรคฝีดาษวานร
โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19 🦠
#โอมิครอน
#โควิดวันนี้
#วัคซีนโควิด19
#COVID19​
#โควิด19เราต้องรอด
#ฝ่าวิกฤตโควิด19
#โควิดกลายพันธุ์

🎦Facebook live : https://www.facebook.com/fanmoph/videos/377833400987740/

ดูโพสต์ต้นฉบับ