🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.45 น.📌

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.45 น.
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
-สถานการณ์โควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน
โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19 🦠
#โอมิครอน
#โควิดวันนี้
#วัคซีนโควิด19
#COVID19​
#โควิด19เราต้องรอด
#ฝ่าวิกฤตโควิด19
#โควิดกลายพันธุ์

🎦Facebook live : https://www.facebook.com/fanmoph/videos/1007868346560564/

ดูโพสต์ต้นฉบับ