🔴🎦Facebook live🎦🔴

🔴🎦Facebook live🎦🔴
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวในประเด็น
– การเฝ้าระวังโอมิครอน BA.2.75 และการติดตามภูมิคุ้มกันต่อคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม3ต่อBA.5
โดย
-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ
#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19
#โควิดวันนี้

https://www.facebook.com/fanmoph/videos/984179805597833

ดูโพสต์ต้นฉบับ