🔴🎦Facebook live🎦YouTube live🎦🔴 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.📌

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.📌
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
ประเด็น :- Update การเฝ้าระวังโควิด19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สถานการณ์โควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน , การคาดการณ์แนวโน้ม และการปฎิบัติตนในช่วงท่องเที่ยววันหยุดให้ปลอดภัย
โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19 🦠
#โอมิครอน
#โควิดวันนี้
#วัคซีนโควิด19
#COVID19​
#โควิด19เราต้องรอด
#ฝ่าวิกฤตโควิด19
#โควิดกลายพันธุ์

🎦Facebook live : https://www.facebook.com/fanmoph/videos/1052776768716187/

ดูโพสต์ต้นฉบับ